Casanova Sútra Epizoda VI.

Posted by aura On October 3, 2010 Comments Off


VI. EPIZODA

Když jsem se vzbudil úplně, několik vteřin jsem marně přemýšlel, kde to jsem. Stává se mi to vcelku snadno, vcelku často, nejčastěji v horečkách a opilosti, ale někdy po tripu, nebo když usnu u milenky na jednu noc a taky během nocí na dlouhých cestách.

Ve velké nadmořské výšce ke známému pocitu, že mysl neví, kde se probudila, přibývá šílené krasobruslení myšlenek schizofrenika. Najednou nevíte, co je spánek a co bdělost, co je realita a co trojitý axl přeludu. V takových okamžicích je nejlepší začít u toho, co je jisté. Jediné, co je tady jisté, je zima. Soustředím se na zimu a na boj s ní. Nikdy jsem moc nevěřil na to, že tradiční tummo tummo nahého lámy, kolem něhož se rozpouští led i sníh, může fungovat normálním lidem jako já. Naopak o vlivu artantrických háčků na naše těla, psychiku i duši jsem se přesvědčil mnohokrát, a tak pokračuji v tom, co mi dnes v noci již jednou, před usnutím, pomohlo.

Aktivuji myslí a představami ty artantrické háčky, které mi před hodinou fungovaly nejvíce, a opakuji Crowleyovu mantru Abrahadabra. Vše je rychlejší a silnější než před hodinou. Myšlení pohltilo zelené světlo. Ze světla vystoupila poušť a pyramida celá popsaná slovem Abrahadabra. Kelly opouštěl tento svět. Z pyramidy se vynořil obrys podivné postavy. Horus… Kelly jako pískot v uších slyší ze všech stran Abrahadabra, hlava třeští k prasknutí. Poslední záblesk reality, který si Kellyho vědomí uvědomí, je, že necítí tělo, že upadá do smrtelného komatu podchlazení… Kelly nehodlá bojovat, radostně se vytrácí v nekonečném Abrahadabra, ve zvuku mágova vesmírného penisu.

Kelly byl zklamán výsledky svých jeruzalémských rituálů. Ale teď v noci se vše zvrátí. Probudí se levitující metr nad zemí obklopen bytostmi prověřujícími jeho nitro. Je mezi nimi i Óm nadsamec, i Ješe li.

“Není připraven”

Zazní prostorem. Muži se otáčejí a procházejí zdí někam pryč.

“Počkejte, chybí mu tak málo!”

Protestuje Ješe Li a žádá je o shovívavost. Nikdo na ni nereaguje.

Než zmizí taky, rozhlédne se kolem a špitne mu tajný pokyn.

“Vstaň a hned teď jeď autobusem do Egypta. Cestou potkáš dvě krásné holky, ty ti pomohou dojít k zasvěcení v pyramidě.”

Óm nadsamec se pro ni vrátil. Vše slyšel. Zatímco Ješe Li mizí zdí, doplňuje její pokyny.

“A pak, po zasvěcení, abys byl připraven, služ lidem, ona se pro tebe do Egypta za dvanáct let vrátí.”

Kelly se posadil na postel. Snaží se znovu donutit své tělo ke vznášení, chtěl by za zmizelými přeludy. Nejde to! A tak počítá. Za dvanáct let to bude rok 2019.

Comments are closed.