3.3.2011 | Sex v sektách

Posted by aura On March 3, 2011 Comments Off


FOR MEN 3.3.2011

Protože přímá metoda: “Hele, kotě, pojď si vrznout,” je při pokusech o intimní sblížení s osobou druhého pohlaví obvykle nefunkční, nezbývá než si najít vlastní cestu. Jeden obluzuje sbírkou motýlů, druhý penězi, třetí svaly… A další si za účelem soulože založí sektu.

Kdo tu zprávu koncem ledna slyšel anebo četl, tomu uvízla v hlavě: Vůdce sekty zneužil desítky českých dívek, tvrdí bývalá lektorka. Ano, řeč je o kauze Jaroslava Dobeše neboli guru Járy řečeného též Óm nadsamec. Jára je hlavou hnutí Poetrie, které v několika českých městech provozuje školu zaměřenou na studium jógy, astrologie a východní filozofie. Některé z bývalých lektorek a studentek školy nyní iniciovaly, aby se činností guru Járy začal zabývat Útvar pro odhalování organizovaného zločinu – Jára je prý sexuálně zneužil. Guru Jára pobývá momentálně kdesi v Asii a k případu mlčí. Policie mlčí také, neboť vyšetřuje, a obrázek o tom, co se asi v Poetrii dělo, si tak člověk může udělat jen na základě internetových stránek Poetrie a zveřejněných výpovědí “poškozených”. Jedna z dívek například tvrdí, že lektorky vybíraly mladé, pohledné blondýnky na tzv. pouť za tajemstvím, při nichž právě docházelo k sexuálnímu styku s Járou. Tyto “poutě” se konaly jak v Česku, tak i v Indii či Thajsku. Guru Jára přitom nenazýval to, co s dívkami dělal, sexem, ale tzv. odháčkováním – pohlavním stykem odstraňoval pomyslné háčky z energetického centra žen, jež v nich zanechali předchozí sexuální partneři.

Zjednodušeně řečeno, “odháčkování” (rozumějte sex s Járou) mělo ženám pomoci k odtržení se od nepovedených vztahů s muži. Kolik žen se s Járou takto zaháčkovalo, respektive odháčkovalo, není jasné a už vůbec se neví, kolika z nich Járova specifická terapie vadila a které s ní byly třeba spokojené. Z dosud známých informací je každopádně zřejmé, že guru Jára nepoužíval k “odháčkování” násilí ani drogy, nedopouštěl se omezování osobní svobody tím, že by dívky držel v nějakém sklepě či bůhvíkde, jeho “oběti” byly zletilé…

Prokázat guru Járovi trestnou činnost tak nebude snadné.

Hledání nejkrásnější pochvy

Guru Jára je každopádně člověk, který za pozornost stojí. Ze stránek Poetrie je zřejmé, že se zabývá astrologií, feng-šuej, léčitelstvím a také tantrou. Tantra je poměrně složité učení, které se třeba od buddhismu liší tím, že díky speciálním technikám se podle něj dá dosáhnout nirvány už v rozmezí jednoho života. Jednou (!) z těch technik je i práce se sexuální energií, která ovšem Západ zajímá nejvíc. V jeho pojetí se tak tantra stala “učením o sexu” anebo dokonce pouhou technikou, kterak oživit sexuální život. Ale abychom guruovi Járovi nekřivdili, on jde do hloubky: “Pokud se rozhodneš pro penetrační tantru, musíš počítat se smrtícími vlnami, které tě rozmetou po každém nárazu na pevninu konzumní společnosti. Kdykoli přestaneš putovat, kdykoli sestoupíš ze svého surfu, zalije tě tsunami inkvizičních mravokárců, najednou pocítíš utrpení temného středověku, najednou přestane platit ústavou zaručená svoboda vyznání,” píše na svých internetových stránkách Jára, jako by tušil, že ho jednou jeho studentky poženou do spárů policie. Ten článek je vlastně rozhovorem mezi Óm nadsamcem a jistým Kellym a nese titulek Óm nadsamec vyučuje bungee meditaci, rozumějte meditaci prostřednictvím bungee jumpingu (krom toho se dá s Járou meditovat i při trekkingu, to vše v zajímavých lokacích jako Jáva, Nepál…) a je proložen videy, na nichž na laně skáčou půvabné dívky – Járovy studentky. Prošpikován je i lechtivými pasážemi, jako např. Kellyho otázkou: “Jedna blond, druhá tmavá, seš kanec, Óm nadsamče. Jak se snášely v posteli?” Ještě otevřenější pak je Jára v rozhovoru (opět s Kellym) s názvem Óm nadsamec vyučuje tantru: “Kelly: Óm nadsamče, byl jsem v mnoha ženách, ale jak si sakra mám pamatovat nejkrásnější pochvu, do níž jsem vstoupil (tj. Muhámudra), když jsou jedna jak druhá? Óm nadsamec: V tom je duchovní pointa této odpovědi. Já sám jsem viděl pochvy žen ze 108 zemí a mohu jen potvrdit tvé poznání. Od pohledu se příliš neliší, a přesto tantrikovy oči, jeho žalud, jeho ruce vědí, že na světě neexistují dvě stejné pochvy. A proto pozná, která z nich je jeho Mahámudrou. Zamysli se, jestli jsi mezi ženami své minulosti svou Mahámudru již neprošvihl…” Jára se vůbec netají tím, že hledá nejkrásnější pochvu, je si vědom toho, že coby “penetrační” tantrik bude naší konzumní společností nepochopen. Rád cestuje na zajímavá místa, kde mu doprovod dělají dívky, které, protože jsou studentky jeho školy, mají společné vidění světa… Jára je navíc vcelku pohledný muž, takže k “zaháčkování” ani “odháčkování” v exotické zemi snad ani tantru nepotřebuje. Krom toho je umělec – fotografuje a vytváří tzv. astrofocusy, to jsou Photoshopem vytvořené “obrazy duše” esteticky odkazující někam mezi malůvky v jehovistických časopisech a obrazy od vietnamských stánkařů. Zapomenout nesmíme ani na jeho spisovatelskou činnost – Jára vydal už šestnáct knih a ta poslední, Casanova sútra, stojí v luxusním vydání 7350 Kč (v klasické edici prý ale nepřesáhne cena 500 Kč za kus). Zdá se tedy, že pokud policie nezjistí nové, dosud utajené Járovy aktivity, jež by byly za hranicí zákona, těžko na něj můžeme pohlížet jako na zločince. I mezi duchovními vůdci, kteří do svého učení zahrnuli sex, působí vcelku normálně.

Tak pravil zelený mužík…

To mnohem vyšinutěji se jeví zakladatel sekty raeliánů jménem Claude Vorilhon (*1946), respektive Rael, jak ho pojmenovali jeho kamarádi – mimozemšťané. Tento bývalý redaktor časopisu o závodních automobilech a ještě před tím hvězda francouzského popu, si šel 13. prosince 1973 zaběhat k sopce u francouzského Clermont-Ferrand. A tam se to stalo: “Objevila se dvě chodidla a potom dvě nohy, to mě trochu upokojilo, protože to naznačovalo setkání s člověkem. Bytost, kterou jsem nejprve považoval za dítě, se nakonec objevila celá. Sestoupila po schůdcích létajícího talíře a zamířila přímo ke mně. Tehdy jsem si uvědomil, že ačkoli je to vysoké jen metr dvacet, nejde o dítě. Tvor měl mírně šikmé oči, dlouhé černé vlasy a krátkou černou bradku.” Zelený mužík pak po dobu šesti dnů vysvětloval Vorilhonovi, že žádná evoluce neexistuje, naši planetu vytvořili mimozemšťané, jednotlivé lidské rasy jsou výsledkem soutěžení různých týmů vědců, kteří klonováním chtěli vytvořit co nejlepšího člověka… Vorilhon byl pak pověřen, aby šířil “pravdu” a aby vybudoval na Zemi ambasádu, kde by mohli mimozemšťané přistát a do budoucna se s námi dělit o své dosud neslýchané poznatky.

Je tedy jasné, že raeliáni mají na starosti důležitější věci než sex, ovšem i ten hraje v jejich životě významnou roli. Raeliáni pěstují takzvané smyslové meditace a další cvičení, která jim umožňují spojení s mimozemšťany, s nimiž se pak mohou domluvit třeba na tom, že až umřete, díky svým vědeckým metodám vás vzkřísí. Meditace, při nichž dochází k dotykům a masážím, přerůstají často do erotického osahávání a dalších sexuálních praktik. Představitelé sekty tvrdí, že meditace rozhodně nejsou na sexu postaveny, nicméně seance se zaměřením na masturbaci či sexuální styk s ostatními jsou doporučovány. Pokud tím není omezena svoboda druhých, doporučují vyhledávat jakékoli potěšení s libovolným počtem partnerů bez ohledu na jejich pohlaví. Není proto divu, že když Rael v roce 1998 oznámil, že se vesmířané brzy vrátí na Zemi, vytvořil při té příležitosti z hezkých a mladých raeliánek řád andělů, jehož členky mají poskytnout “komplexní služby” mimozemšťanům, kteří přiletí na Zemi. Bohužel není známo, zda vzhledem ke zpoždění, které mimozemšťané mají, došlo k zániku řádu andělů, anebo se operativně omlazuje. Na přelomu let 2002 a 2003 pak raeliáni vyvolali celosvětovou pozornost prohlášením, že se jim podařilo naklonovat prvního člověka. Do té doby spíše vysmívanou sektou, jež má podle raeliánů kolem 50 000 členů a jejíž webové stránky nabízejí devětatřicet jazykových mutací, se kvůli tomu začala zabývat i seriózní média. To v důsledku vedlo k zpřísnění legislativy ohledně klonování. Žádné uspokojivé důkazy o tom, že by raeliáni skutečně naklonovali člověka, se každopádně nikdy neobjevily. Pro úplnost dodejme, že kromě přednášek pořádají raeliáni na pěti kontinentech i třídenní semináře, kde se mimo jiné vyučují techniky vedoucí ke kontaktování mimozemšťanů – třeba masturbace. Cena se pohybuje kolem 270 eur (zhruba 6800 Kč), a to ve srovnání s kurzem Járy Dobeše, který stojí 4410 eur (108 108 Kč), není tak moc.

Děti boží v rukách ďábla

V další ze sekt byste svého milovaného rodinného příslušníka opravdu neradi viděli. Jde o Rodinu dříve zvanou Děti boží. Jejím myšlenkovým vůdcem byl Američan David Berg (1919–1994), potomek křesťanských misionářů, který se v éře hippies radikalizoval a roku 1968 vyhlásil válku “systému”. Jeho revoluce probíhala i v sexuální oblasti. Jako metodu k získávání mužských následovníků zavedl Berg tzv. flirty-fishing, při němž se ženské příslušnice komunit vydávaly do barů a nočních podniků, aby prostitucí “zvěstovaly Ježíšovu lásku”. Podle Bergova učení je totiž takové nesobecké nabídnutí vlastního těla stejnou “obětí”, jakou byla smrt Ježíšova. Jinou problematickou aktivitou Dětí božích je tzv. sdílení – sex na základě rozpisu sestaveným vedoucími jednotlivých komunit. Odmítnutí partnera na rozpisu či jakékoli výhrady – ať už ze strany manželů či manželek, anebo dokonce dětí zařazených do rozpisu a jejich rodičů – jsou považovány za sobecké a nekřesťanské. Stejně tak je proti Bergově ideologii, když se někomu nelíbí, že by se podle rozpisu měl vyspat se svým pokrevním příbuzným. Nad prostitucí coby prostředkem k verbování nových členů křesťanské sekty můžeme jen zavrtět hlavou, ale z faktu, že v komunitách Dětí božích žily a někde dodnes žijí děti vystavované Bergovým sexuálním experimentům, běhá mráz po zádech. Berg, sám několikrát obviněn z pedofilie a sexuálního obtěžování, a to i svými vlastními dcerami, snachou a vnučkami, totiž tvrdil, že sexuální zážitky mohou mít děti už od pěti let, a doporučoval rodičům, aby už takto staré děti uváděli do sexuální praxe. “Věřím, že všechny naše malé děti mají dostatek sexu. Doufám, že tak nebudou trpět všemi těmi frustracemi, zákazy, fobiemi, neurózami a kdovíjakými ještě důsledky sexuální deprivace, kterou po nás vyžaduje Systém,” napsal Berg v jedné z propagačních publikací Rodiny. Na jiném místě se ptá: “Proč by nám Pán umožňoval plodit děti už ve věku 11, 12, 13 let, kdybychom už předtím nebyli schopni žít sexuální život?” Berg nikdy před soudem nestál, a když atmosféra kolem něj začala houstnout, zmizel neznámo kam a své soukmenovce řídil pomocí dopisů na dálku. Po jeho smrti se naštěstí zdá, že činnost Rodiny upadá. Její příslušníci se také koncem osmdesátých let začali kvůli hrozbě AIDS distancovat od flirty-fishingu. Internet je nicméně plný děsivých svědectví těch, kteří v dětském věku vyrůstali v komunitách Dětí božích a byli pravidelně sexuálně zneužíváni.

Soudný den a devadesát mrtvých

Zvláštní představy o sexu měl také Vernon Wayne Howell alias David Koresh (*1959), který vedl a k tragickému konci dovedl sektu davidiánů. Ta vznikla odštěpením od Církve adventistů sedmého dne ve třicátých letech. Až do osmdesátých let byli davidiáni v podstatě neškodní, žili na ranči v Texasu a věnovali se modlitbám a farmaření. V roce 1981 k nim přichází Howell. S tehdejší šéfkou sekty Lois Rodenovou navazuje velmi přátelský vztah (někteří mluví dokonce o milostném poměru, to je v případě jedenatřicátníka a šestasedmdesátnice zarážející), a když ze hry o vedení sekty vyšachuje Rodenové syna, stává se v roce 1986 lídrem on. Prohlašuje se za nového mesiáše, začíná si říkat David Koresh a ihned mění pravidla sekty. Zatímco běžní členové sekty měli zakázaný alkohol, drogy a museli žít v přísné monogamii, Koresh si naopak přístup k těmto radovánkám povolil. Podle některých údajů měl minimálně patnáct dětí s různými ženami. Sekta nicméně vstoupila do obecného povědomí téměř dva měsíce trvajícím bojem s agenty FBI na jejich ranči v roce 1993. Akci odstartovala drogová seance, při níž Koresh dostal zprávu od Boha, že se blíží soudný den a že se davidiáni na něj mají připravit. Sekta tak začala na ranč vozit velké zásoby jídla a zbraní, a tak upoutala pozornost federálních úřadů, které se nakonec rozhodly zasáhnout. Během akce zemřelo na devadesát lidí včetně Koreshe.

Polygamní Disneyland

Každé náboženství i každá sekta (tj. skupina, která se od hlavních náboženských směrů odštěpila) se nějak dotýká sexu – někde je zakázán úplně, jinde je povolen jen za účelem zplodit dítě, v další skupině vnímají sex jako komunikaci s Bohem, v jiné se domnívají, že čím víc manželek muž má, tím blíže je k nebi… Posledně jmenované “pravidlo” se týká například mormonů, respektive jejich fundamentalistické odnože. V devadesátých letech devatenáctého století totiž federální vláda donutila mormony, aby se vzdali polygamie. Pokud by tak neučinili, byla by jim zkonfiskována půdu a Utah, jenž je jejich hlavní baštou, by nedostal statut státu. Mnozí mormoni se ale mnohoženství přesto vzdát nechtěli, a tak vznikla Fundamentalistická církev Ježíše Krista svatých posledních dní (FLDS).Nad polygamií, která se v ní praktikuje, americké úřady dlouho mhouřily oči, a pokud polygamisté dodržovali všechny ostatní zákony, za mnohoženství stíháni nebyli. Tolerance vzala zasvé v roce 2008, kdy policie vtrhla na jejich ranč. Polygamie ale nebyla hlavním důvodem zásahu. Problém spíš vězel v tom, že v sektě, jež žila způsobem života odpovídajícím devatenáctému století, docházelo k sňatkům mezi dospělými muži a nezletilými dívkami. Fawn Broadbendová například z ranče utekla v roce 2003, když jí bylo čtrnáct a otec ji zapsal do Knihy radosti, to jest na seznam dívek “zralých” pro sňatek se starším mužem. Například její sestra se stala třiadvacátou manželkou mormona, jenž už měl 106 dětí. Vzhledem k tomu, že členové FLDS stáli při následných procesech při sobě, byl nakonec obžalován k deseti letům ve vězení za dvojnásobnou spoluúčast při znásilnění (tak soud vyhodnotil nucení čtrnáctileté dívky k svatbě a následnémupohlavnímu styku s dospělým mužem) jen tehdejší vůdce sekty Warren Jeffs. Sekta se od té doby otevřela více světu – na internetu prodávají prosté šaty s dlouhými rukávy a vysokými límci, široké dámské kalhoty ke kolenům a další oděvy, které jsou pro její příslušníky typické a stylově odpovídají době o dvě století zpět. Jedna cestovka také na ranč pořádá exkurze s názvem Polygamy Experience. S provdáváním mladistvých za dospělé tady skončili, alespoň oficiálně. Co z toho plyne? Třeba to, že ať už provozujete sex pod hlavičkou církve, sekty, či sami za sebe, je jedno, co děláte, pokud neporušíte zákon a s partnerem se na svých sexuálních aktivitách shodnete. Totéž ostatně platí i pro “ústavou zaručenou svobodu vyznání”, kterou se sektáři většinou ohánějí, když se o ně začne zajímat policie. A tak pokud Jára, Rael a ostatní guruové svým učením nikoho neohrozí na životě, případný sex s jejich žáky bude oboustranně chtěný a bude se odehrávat v mezích zákona, můžou si dělat, co chtějí. Klidně věřit v zelené mužíky anebo háčkovat. V opačném případě patří do vězení.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

Comments are closed.