Óm nadsamcova životní filosofie v kostce 1.kapitola

Posted by aura On June 29, 2011 Comments Off

..

•  Obr. 1    Astrofocus®       Inamorata 872©JD, 2011

Ilona Ondříšková si kromě odháčkování nesmírně přála svůj Astrofocus®, který v neknižní Art podobě nemá nápisy a jmenuje se Jin a Jang v Ypsilonu. Na Astrofocusu byly použity tyto fotografie:

1. Akt alias „Kirilianův aurický rentgen“ zachycující Iloninu auru a energie pár minut po odháčkování.

2. Fotka v ásaně Kobra, kterou Ilona trénovala pro svou ideální sexuální polohu Býka tentýž den,  několik hodin po odháčkování, v sousedství nejsvětějšího tantrického symbolu  Indie, jenž by se lidově dal popsat jako „kamenný penis uvnitř kamenné pochvy“ (lingam uvnitř jóni).

Protože Ilona pilně cvičila všechna doporučená cvičení, přijal ji Guru Jára na druhý level odháčkování, během kterého dokončili vše, co se napoprvé, pro Iloninu pestrou minulost, nedalo zvládnout. Po tomto druhém sezení vznikla fotka v modrém tričku; kdo vidí aury či alespoň reiki-energie, si z těchto tří fotek může udělat obrázek o účinnosti Tantrického kladiva a dalších odháčkovávacích technik (popsaných v knize Casanova Sútra v kapitole Tantrické kladivo).


Vážení čtenáři,

podrobnosti o tantře, háčcích, sexuálních polohách a odháčkování Ilony Ondříškové z Kladna jsou průběžně v celém textu, ale nemáte-li čas, jejich hlavní „gros“ naleznete v 5. kapitolce s názvem RYBÁŘSKÝ SEX A ODHÁČKOVÁNÍ.

3. V Astrofocusu použitá část obrazu je detailem ze slavného obrazu „Zahrada pozemských rozkoší“ z dílny renesančního mistra Hieronyma Bosche, o jehož popularizaci v českém New Age se zasloužil Pavel Wurm. V obraze Hieronyma Bosche nás zaujme postava nahých rozkročených nohou; tuto pozici čeští muži tradičně nazývají nohy do vítáme; pokud by ale vnímali i horní část těla, pak by viděli, že ve skutečnosti nohy s tělem tvoří nikoliv písmeno V, nýbrž písmeno Y. Nohy směřující k nebi v Astrofocusu Jin a Jang v Ypsilonu znázorňují  symbol Ypsilonu pojatý ve stejných hodnotách, v jakých vnímáme monádu Jin-Jang a hexagramy I-tingu, jimiž se Guru Jára často pokorně řídí.

Jin-Jang monáda na podlaze významného dojo byla pořízena před mnoha lety Guru Járou během setkání s významným Mistrem Kung Fu a Tai chi, s rodovými kořeny v nejstarších čínských liniích bojových umění.

Rty s ženskými prsty jsou z loga www.aurarelax.com a tančící muž ve smokingu pochází z loga Vzpomínek tantrika.

Obě verze Astrofocusu, jak Inamorata 872 (s nápisy pro Vzpomínky tantrika), tak Jin a Jang v Ypsilonu si můžete objednat na plátně nebo jako plakát během exibičního turné Guru Jára 2011 a nebo přes  www.JaroslavDobes.org (info@jaroslavdobes.org)

..

Celý tento text (všech šest kapitolek) včetně veškeré obrazové přílohy (všech 12 fotografií a Astrofocus koláží) můžete zdarma otiskovat ve svých časopisech, novinách, na svých blozích, webovkách, Faceboocích a ve všech dalších médiích, bez nutnosti nás o tom informovat. Text i obrazovou přílohu můžete také karikovat, parodovat, kritizovat, doplňovat či komerčně využívat. Pouze uveďte jméno autora (Guru Jára alias Óm nadsamec), a pokud to uznáte za vhodné, i zdroj, ze kterého článek stahujete.

(Jedná se o tzv. licenci Creative Commons 3.0. Vyjímkou, kde zmiňované prohlášení neplatí, je video, jehož autorská práva  nám nepatří; a ze stejného důvodu, pokud se nejedná o studijní důvody, rovněž citát z knihy mistra Williama Burroughse).

1. Kapitolka MONÁDA JEKYLL A HYDE aneb TAJEMSTVÍ YPSILONU

2. Kapitolka OMRDANÝ MNICH

3. Kapitolka PRAKTICKÉ RADY

4. Kapitolka PÍČA, ČURÁK A TAJNÉ JMÉNO BOŽÍ

5. Kapitolka RYBÁŘSKÝ SEX A ODHÁČKOVÁNÍ

6. Kapitolka SHRNUTÍ PŘED ZAČÁTKEM 2b) Konceptuální meditace, pro Nahé vztahy: Kailáš Flamengo


1. Kapitolka   MONÁDA JEKYLL A HYDE aneb TAJEMSTVÍ YPSILONU

Parádně jsem si o přestávce semináře pročistil hlavu na vodním skútru a spokojeně se uvelebil mezi prvními. Zatímco se lidi vracejí ze surfování, plavání, opalování, cvičení jógy a já nevím čeho, Guru Jára odpovídá na dotazy k poslední meditaci.

Touto meditací 2a) Chefrenova Pyramida jsme na Pythagorově Y opustili zónu Nahé Duše, alias Nanga Átman, a ze středu písmene Y jsme se vydali po ručičce ukazující 11 hodin osou Primárního vztahu až na vrchol Ypsilonu, do zóny Nahoty vztahů, alias Nanga Kundalíni…

Povídá Guru Jára stojící u nové kaligrafie Ypsilonu. Uvidíme, jestli ji probodne prstem tak jako tu, na níž nám ukazoval střed Ypsilonu. Měl by, pomyslím si, penetracemi je přeci proslavený. Jakoby mi četl myšlenky, a poté, co se dlouze podívá mým směrem, řekne:

Tentýž pohyb, co jsem právě provedl na kaligrafii Pythagorova Y, proběhl tantricky i v našich tělech, ve kterých jsme se z hlavy a krku, tedy ze zóny Nahé duše, přesunuli do břicha, tedy do zóny Nahoty vztahů.

Léčitelé, pokročilí jogíni a mágové, pokud bych propíchl kaligrafii Y v tomto horním konci, by pocítili bodnutí ve svém břiše…

Je to založeno na bázi spirituálních přenosů zástupných symbolů, fetišů a archetypů. Tyto metody hojně využívají vúdú, dále templářské rituály, alchymie, firemní-klubová-státní loga, evokační magie a většina dvojic při milování, tedy ve vztahové, na tělo orientované lásce. Toto symbolické propojení těla, písmen, čísel, hudby a obrazu, jež do evropské civilizace vnesl antický filosof Pythagoras, se hojně využívá v Astrofocus® astrologii.

Jen co to Guru Jára dořekne, propíchne na kaligrafii svým prstem bod Nahých vztahů, a okamžitě se po sále začne ozývat:

Hele, mě bodlo na slinivce!

Mne zase bere žlučník …

Podobná zvolání se jedno za druhým postupně okázale nesou sálem. Ano. Poté, co Guru Jára odpanil další Ypsilon, začala estráda rádoby důležitých účastníků semináře. Připadal jsem si jako v parodii na vúdú filmy, ale když jsem si všimnul, že to na nejhezčí roštěnky zabírá, chytil jsem se za bok, praštil sebou na zem a polohlasně, aby mě slyšela kozatá bruneta opodál, jsem skučel:

Apendix. Pomoc… Slepák…

Asi jsem neznal správné nuance žargonu New Age komunity, poněvadž jsem svým skvělým vystoupením kromě udivených pohledů a nabídky báby z doby kamenné, jestli nechci poléčit, nezískal žádné sympatie. Naštěstí Guru Jára hned pokračoval, a tak na mě obstarožní samaritánka zavčas přestala šahat ...

Pythagoras v Ypsilonu viděl vhodný symbol zachycující podstatu obou pólů, jichž je člověk v životě schopen, tedy dobra a zla, lásky a nenávisti, Jekylla a Hyda. Y se tak stalo evropskou monádou Jin a Jang, zachycující složitou dvoupólovost, kterou jsou plný život a plná individualita naplněny.

Tato bipolarita člověka a světa, zachycena monádou či Ypsilonem, odráží neoddělitelnou propojenost dvojic typu chtíč-svědomí, sobectví-láska, krása-ošklivost, štěstí-mizérie, které se v individuálním životě, v konkrétních událostech a ve světě kolem nás vždy nacházejí. Ač se mnohé církve a politická hnutí pokoušely tyto dvojice rozbít, monáda Ypsylonu se vždy ukázala jako neoddělitelná.

Nelze zažít lásku bez sobectví a sobectví bez lásky, nelze zažít bohatství bez chudoby a štěstí beze smutku.

Pokud jsou bohatí všichni, znamená to, že jejich bohatství je bez hodnoty. Pokud jsou ve vašem okolí láskou naplněni všichni, znamená to, že jste paroháči. A pokud jsou na Olympiádě šťastní všichni sportovci, pak to znamená, že ze zlatých medailí udělali upomínkový předmět pro všechny účastníky, tedy věc, která brzy ztratí schopnost naplňovat štěstím.

•  Obr. 2    Astrofocus®       Personal Gethsemane©JD, 2011

Astrofocus® Osobní “Getsemany” pro brazilskou přítelkyni fotbalisty Ronaldinha a Guru Járy má jako dominantu 70 let starou fotografii jeruzalémské Zahrady Getsemanské (autor Eric a Edith Matson, public domain) a v rohu obraz, zachycující Ježíše v okamžiku, kdy jeho lásku ničí sobectví Jidášovo právě v této zahradě, kde zatímco on prosí Boha o pomoc, jeho nejbližší spí. (Agony in the Garden Gethsemane malíře Andrea Mantegna).

Buddha a další přišli s chytrým řešením, jak zušlechťovat život a člověka tím, že z něj odstřihnou celou dvojici Ypsilonu. Pokud nebude existovat krása, zmizí i ošklivost. Pokud neucítíme štěstí, nezažijeme ani mizérii…

Tato technika, jak pracovat s monádou Ypsilonu, se ukázala jako nesmírně účinná v době, kdy život většiny populace byl tvrdý, těžký a neveselý. V moderní společnosti, kdy většina lidí žije v pohodlí a nepřetržitých rozkošnických slastech těla, je funkční méně. A právě zde přichází na řadu obrácená duchovní technika, ve které oba póly Ypsilonu přijmete za své, vstřebáte je a absorbujete na vyšší úroveň. Ukážeme si to na nejsilnější dvojici Ypsilonu, dvojici

Úspěch – Závist.

Sálem proletěl překvapený šum, a tak Guru Jára dovysvětlil právě vyřčené:

Kdo není úspěšný, závidí, i když závist neprojevuje primitivní závistí, nýbrž závistí skrytou, rafinovanou. Rafinovaná závist se projevuje v mnoha podobách, od morálního pohoršení, přátelské výpomoci, až po uzavření se do svého mikrosvěta s tím, že vše mimo něj stojí za hovno… Jde o převleky skutečně rozmanité a rafinované, a tak bude jednodušší říct, že za většinu negativního ve vašem životě, a vůbec v současném světě, může skrytá závist druhých.

Láska, štěstí, bohatství…  Vše, co má v našem světě hodnotu, je založeno na nejsilnější dvojici monády Ypsilonu, tedy Úspěch-Závist.

Na první pohled má každý jasno, kdo v této dvojici je dobrý a kdo špatný. Přitom v tomto hodnocení zapomínáte na skutečnost, že bez závisti byste se dnes ani nenasnídali. Kdyby zemědělec nezáviděl, nikdy by své jídlo nedal na trh. Závist je hnacím pohonem  tohoto světa.

Bez závisti by nebyl žádný úspěch a stejně tak by bez úspěchů nebyla závist. Jedná se o nedělitelnou dvojici, tak jak jsou nedělitelné další dvojice monády Ypsilonu.

Protože tyto dvojice jsou nedělitelné, je zřejmé, že v duchovnu i ve výchově vzniká zásadní omyl, v naději, že potlačením negativně vnímané části dvojice lze dosáhnout dokonalosti dobra. Přitom je tomu naopak. Tímto potlačením jedné části dvojice zaděláváme zárodek na budoucí revoluci, vzpouru, rebélii, jež se v budoucnu projeví buď vně – jako obrovské selhání, skandál, prohřešek – a nebo vnitřně, jako trvalé deprese, neštěstí a nespokojenost, jež často skrze pletichy podvědomí vyústí v nemoc či nehodu.

..

Pokračování zde >>

..

Comments are closed.