Óm nadsamcova životní filosofie v kostce 3.kapitola

Posted by aura On June 29, 2011 Comments Off

..

..

3. Kapitolka          PRAKTICKÉ RADY

Tuto transformaci skrze přijetí a plné prožití bipolarity monády Ypsilonu popsal učitel filosofa Tomáše Akvinského následovně:

V první fázi duchovní cesty valentínovci učí sebeodříkání a sebeovládání, ale když pak skrze askezi dosáhnou Boha, začnou naopak učit hříchu a rebélii. Věří totiž, že finální úsek duchovní cesty, prožití Syna Božího, dosažení stavu Já jsem Elohim, lze naplnit teprve vzepřením se pravidlům Boha i společnosti, protože tímto vzepřením se pak stanou nejvyššími zákony této duchovně dokonalé osoby…

Takto ve středověku popsal nauku valentínů dominikánský mnich Albert Veliký. Pro novověk nauku Valentína, jenž se ve starověku jen o pár hlasů nestal papežem, přeložil sexuální mág Aleister Crowley následovně:

Dělej, co chceš, je tvůj zákon.

Z Valentínova poselství lásky, svobody a žití si pro Spiritual Trekking na Nanga Parbat odvodíme tento recept:

Ať uděláš, dokážeš, provedeš, pocítíš cokoliv, vždy to přijmi jako plnohodnotnou část sebe sama. Jen tak dáváš svobodu své Ypsilon monádě se transformovat do vyšších úrovní.

Stejně nakládej se vším, co ti tvůj život přinese, protože ať už se to líbí (tobě či druhým) a nebo nelíbí, žádný jiný život nemáš, a proto si nemůžeš dovolit to zatratit.

A nepovede takový přístup ke zločinné společnosti, kde vražda nebo krádež bude duchovní cesta? Zeptá se Guru Járy zvědavá dívka. Dneska se vyptává už poněkolikáté.

Ta je nějaká aktivní, buď si na oběd šňupla koksu a nebo ji Guru Jára vojel, probleskne mi hlavou, ale raději přestávám dumat, aby mi neutekla odpověď.

V Evangeliu svatého Matouše se píše o této proměně na příkladu, v němž se lidské těla Ježíše promění ve Slunce:

…po osmi dnech vzal s sebou Petra a Jakuba a Jana, a vstoupil na horu, aby se modlil… A když se modlil, učiněna jest tvář jeho proměněná, a oděv jeho bílý a skvoucí. A proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce, roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo…

Jak vidíme, toto vyšší rebelské duchovno je určeno jen připraveným. Na druhou stranu podle Pythagora nebo biskupa Órigena tohoto stavu připravenosti jednou dosáhne každé stvoření – i vrah, zloděj, nebo lev, který v dokumentu na Animal Planet cupuje běžící antilopu na kusy masa. Bipolarita Ypsilonu zabraňuje dosažení této proměny ve slunce dříve než individualita alias duše prožije všechny nižší zkušenosti života na této planetě.

Proto nejduchovnější rada, kterou vám na Spiritual Trekking mohu dát, je:

Běžte žít to, co jste se žít báli.

V nebiblickém evangeliu Svatého Tomáše k tomu své žáky pobízí i Ježíš a zároveň  je varuje, že to jejich život vytočí do nejvyšších karmických otáček a do nebezpečných vztahových střetů.

Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen, a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest. Tak řekl Ježíš.

•  Obr 5.   Astrofocus®    Spiritual Nude©JD, 2011

Duchovní nahotu v plném rozsahu praktikoval například zakladatel džinismu Mahávíra (ilustrace napravo) a nadále v tom pokračují jeho mniši (foto uprostřed, od Manuely Pop). Jógoví sádhuové k tomu občas přidávají mučení penisu (foto uprostřed, od Suchit Nandy), např. namotáváním penisu na propisku, na důkaz toho, že vládnou své sexualitě, což si někteří mylně vysvětlují jako celibát. Přitom se jedná o celibát ve chvíli, kdy celibát chci, a sex ve chvíli, kdy chci sex. Neodvíjí se to podle tužeb, ale podle tvého rozhodnutí. Celibát samotný není ovládnutí sexuality, nýbrž zablokování sexuality, a je vhodný jen, když je vhodný.

Nahý byl i guru slavné ženy s obdivuhodným životem, Alexandry David-Neelové (v meditaci nahoře). Duchovní nahota směrem k tantrismu je zachycena i na antické sošce boha Dionýsa z řecké Olympie a skrze obrozence tělesné výchovy, kteří po vzoru starého Řecka razili nahotu při sportu, aby skrze ni prohloubili tehdejší motto: Ve zdravém těle zdravý duch (foto nahoře, Max Koch, 1900). Toto motto má skrze nudismus a naturismus stále mnoho příznivců, třeba mezi pamětníky generace hippies, viz muž v tango-plavkách na současné indické pláži.

„Trému máš jen proto, že si neuvědomuješ, že polovina lidstva jsou píče a polovina zbývající jsou čuráci. Prostě si uvědom, že před tebou stojí skupina píčí a čuráků, kteří si honosně říkají státnicová komise, a budeš v pohodě. Skutečností je, že bez ohledu na pózu a kecy nakonec stejně celý tanec lidstva je jen gravitační oběh kolem vlastního přirození.“

Guru Jára sexy cizince dole, jež není nahá z duchovních nebo naturistických pohnutek, ale kvůli Guru Járovi

Dobře, ale to neodpovídá na mou otázku, jestli takový přístup nepovede k úpadku lidské společnosti. Přeruší můj tok myšlenek a Guru Járu zvídavá mrdka.

Většina lidí si drsné činy, jako třeba právě zabíjení, odbyla právě v tělech zvířat, takže pokud si pustíte predátorský dokument z přírody, vidíte v něm duchovní cestu individuality-duše, která teď trhá na kusy jednu antilopu za druhou nejen aby se nasytila, ale také proto, aby se v budoucnu stala moudrou a laskavou vegetariánkou, která někomu jako já položí stejnou otázku jako vy teď mně.

Dívka vypadá, že o duchovní zralosti lidstva k žití podle zásady Dělej si, co chceš, má vážné pochybnosti. Všimne si jich i Guru Jára, protože se vrátí k tématu a dodá:

Valentínovci věří, že na nižších úrovních lidského vtělení, tedy pro individuality-duše nepřipravené na toto vyšší rebelské duchovno, platí omezení, které radí Ježíš v nebiblickém evangeliu Svatého Tomáše:

Nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe. Řekl Ježíš.

No a až se nepřipravený adept duchovní maturitou promění v připraveného, zbaví se i tohoto, posledního, omezení a na nejvyšší úrovni lidského vtělení, coby Elohim- finální část duchovní cesty,  plně absorbuje Crowleyovo

Dělej, co chceš, je tvůj zákon.

Pokračování zde>>

..

Comments are closed.