Óm nadsamcova životní filosofie v kostce 4.kapitola

Posted by aura On June 29, 2011 Comments Off

..

..

4. Kapitolka         PÍČA, ČURÁK A TAJNÉ JMÉNO BOŽÍ.

Minulé životy jsou pro fungování Pythagorových nauk důležité? Zeptal se konečně někdo jiný  Guru Járy.

Ano, na rozdíl od Spiritual Trekkingu, kde víra na minulé životy není nutná, protože funguje na bázi trekkingu v přírodě (i když Spiritual Trekking probíhá psychologicky uvnitř nás), tedy je bez konkrétní víry, u Pythagorových nauk je víra na minulé životy zásadní.

Pythagoras, průkopník Ypsilon nauky v Evropě, byl v Egyptě zasvěcen na velekněze. Později, po odvlečení do Babylonského zajetí spolu s biblickými židy, byl vzdělán v judaismu a současně zasvěcen do Zarathuštrovy víry (Zoroastrismu), chaldejské astrologie a perské magie. Později s kupeckou karavanou odešel do nedaleké Indie,  aby  v „indické“ Taxile (ta je dnes na území Pákistánu), v místě, kde začínala Karakoram Highway a odkud přišli tři králové do Betléma, byl zasvěcen do matematické rovnice, jež dnes nese jeho jméno: A2+B2=C2 a do nauky o převtělování individuality – duše do 30 000 těl, tak jak ji učil, „zakladatel“ džinismu, Pythágorův současník Mahávíra, a zřejmě už i Buddha.

To si nemusíte zapisovat, vše je zachyceno tady, řekl pak Guru Jára a ukázal na kaligrafii Ypsilonu. Špičku dolů obráceného trojúhelníku, která vytváří horní část písmene Y, zvýraznil červenou, a potom začal číst z Poetrie meditace 2a) Chefrenova pyramida:

….Škoda, že jsme tehdy nedokázali na vrchol Nanga Parbatu dolézt… Odpoví Willy.

Prostě to nešlo. Každý ví, že nás k sestupu přinutilo počasí. Ještě před několika dny jsem si byl jist, že staneme na jeho vrcholu jako první lidé, ale nekonečný řetězec vánic  byl nad lidské síly. Nemáme se za co stydět, nebylo vidět na krok, a my to přesto zkusili, ale pokaždé jsme v nebezpečném terénu zabloudili…  Kdybychom ve výstupu za těchto podmínek pokračovali, byli bychom mrtví… Museli jsme sestoupit, kromě smrti nebylo jiné alternativy.

Hlas Měsíčního kněze přitaká. Tak, tak, dokázat sestoupit z vrcholů života hmotného těla je duchovno nejvyšších mudrců. Jak pravil mnich Bonaventura:

„Protože biblický Jákobův žebřík slouží k výstupu nahoru a teprve po tom k sestupu dolů. Začneme zdola a použijeme celý tento hmotný svět jako zrcadlo, jímž přejdeme k Bohu.“…
Guru Jára dočetl a řekl:

Trojúhelník, jenž tvoří horní část Ypsilonu, zvýrazněný červeně, je právě tímto sestupem dolů, ve kterém platí valentínovské „Prožít“, zatímco dolní půle Ypsilonu je zóna, kde platí mnišské „Askeze“.

My jsme se konceptuální meditací 2a) Chefrenova pyramida ze středu Ypsilonu, jež náleží Nahotě Duše, přesunuli do obráceného trojúhelníku, který na konci ramene, jež by na hodinách ukazovalo 11 hodin, zachycuje zónu Nahoty Vztahů.

Obrácený trojúhelník, jehož spodní hrot tvoří zóna Nahoty duše, horní hrot zóna Nahoty vztahů a druhý horní hrot (ručička 1 hodina) zóna Nahoty těla, vyjadřuje tantrickou jóni, lidově přezdívanou píča.

Sex či tantra Pravé ruky jsou fyzickým naplněním, zachycujícím tajné jméno Boží, jež se vyjeví skrze zasunutí písmene I do písmene V, jež obě písmena promění  v písmeno Y a ve zvuk JAM (či Jehova).

Přesně, jak to řekl Ježíš v nebiblickém Evengeliu svatého Tomáše:

Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když pak řeknete: “Horo, pohni se”, tak se pohne“. Řekl Ježíš.

Aby láska mohla takto hory přenášet, musí dojít k průniku tantrického lingamu, lidově přezdívaného čurák. Právě na tomto lingamu stojí Ypsilon, takže všímavý student si hned všimne, že v Y se jedná o sex, ve kterém je žena nahoře, což v dobách vzniku písma, tedy i ve staroegyptských legendách, bývala nejčastější sexuální poloha pokročilých individualit – duší, zatímco u nepřipravených dominovala poloha zezadu (více o duchovním rozměru sexuálních poloh viz kapitola Sexuální polohy v knize Casanova Sútra).

• Obr. 6    Bohyně nahoře

Zatímco Nut je nahoře připravená, její partner Geb se k sexu teprve chystá. Na jiných papyrech již leží se ztopořeným penisem; tuto polohu Guru Jára zmiňuje ve Vzpomínkách tantrika Inamorata 378 (k vidění zde >>>). Zájemci o staroegyptskou erotiku by neměli vynechat Turínský papyrus. (Neplést s Turínským plátnem, na němž je otisk tváře Ježíše Krista po ukřižování).

Pokud by šlo o sex či tantru vestoje, bylo by Y otočeno na bok. A pokud by byl nahoře muž, otočili bychom Y vzhůru nohama tak, jak to v roce 1958 při vytváření loga k protijaderné kampani udělal Gerald Holtom, a mimochodem tak vytvořil symbol hippies a symbol míru.

Zeptal jsem se:

Guru Járo, začal jste větou: Pokud by šlo o sex či tantru… Jaký je v tom pro vás rozdíl?

V principu žádný, tantrici jsme všichni, a jak rád dodává Guru Anahdán: a kdo tantrik není, vymře. Avšak zatímco u sexu tantrického platí

Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když pak řeknete: “Horo, pohni se”, tak se pohne“.

Pak u sexu „rybářského“, po němž v ženách zůstávají astrální háčky a v mužích astrální trny, naopak platí

Ježíš řekl: Dva budou odpočívat na jednom loži, jeden zemře a druhý bude žít.

Po hlavním programu si uděláme speciální hodinku na tématiku z knihy Casanova Sútra pro všechny, kdo se zajímají o háčky, odháčkování a tantru vůbec, ale teď už zpět do svahů Nanga Parbatu.

Nastaly dotazy, kdy se ptal jeden přes druhého, a které Guru Jára shrne do krátké odpovědi:..

Y jako symbol sexuálního spojení známe už z dob, kdy se v Egyptě stavěly pyramidy, např. z hieroglyfu na Slunečním chrámu faraona Nuissera (viz kniha Casanova Sútra, jíž se tento hieroglyf stal logem titulky).

Po proměně stvolu – penisu Y v trojúhelník, směřující špičkou nahoru, se symbol Ypsilonu (již v grafické podobě hexagramu) dostal též do hinduistických janter, buddhistických mandal, magického pentagramu a dokonce se, coby Davidova hvězda, stal logem biblického krále Davida, jenž zázračně porazil obra Goliáše. Davida, jehož syn Šalamoun napíše nejtantričtější kapitolu Bible, která se, počínaje Órigenem, stane srdcem křesťanské nauky, jež vyvrcholí u tzv. Mystiků lásky. Šalamoun je považovaný za tantrika, jež podle Bible prováděl odháčkování:

David pak pro manželku Uriáše poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal; očistila se totiž od své nečistoty.

( Bible, Kniha 2. Samuelova, kap.11, více viz Casanova Sútra nebo Bible).

• Obr. 7    Foto Jesus and Family

Během filipínských velikonoc 2009 jeden z následovníků Ježíše Krista přibitého na kříž nezvládl nápor piercingu dlaní a nártů v kombinaci s visením na kříži za ukrutného vedra. Zatímco kluci, hrající Pilátovy  římské legionáře, se během cesty na áro usmívají, v pozadí vidíte zoufalou manželku a vyděšené dítě.

Právě spojením jóni a lingamu v bodu Nanga Átman, tedy lidově řečeno spojením čuráka s píčou, v bodu Nahé Duše, tedy ve středu Ypsilonu, vzniká zázrak nového života, který v nehmotné podobě zažije naše individualita – vědomí – spojením bipolárnosti monády Y v naší osobnosti a v našem životě s tím, že jak dobro, tak i zlo, jak své silné stránky, tak i své slabosti, přijmeme za svou nedělitelnou součást.  A tak vznikne zázrak, zázrak zplození nové plné individuality Elohim, jež je plně připravena vystoupit na vrchol osobního Nanga Parbatu, aby z něj pokračovala o 38 duchovních metrů výše, na vrchol Manaslu, osmé nejvyšší hory světa, jíž se přezdívá Mountain of the Spirit a jíž se ve Spiritual Trekkingu budeme zabývat příště.

Pokračování zde>>

..e

..

Comments are closed.