Astrofocus Forget Tomorrow II

Posted by aura On July 7, 2012 Comments Off

Forget Tomorrow IIForget Tomorrow zachycuje podstatu Óm nadsamcovy surftantry. Podobenství nekonečného oceánu obsahující individualitu pomíjivé vlny, pomíjivé avšak schopné zničit město, potopit loď a nebo potěšit surfera nejkrásnějším momentem života, vychází z klasického jógového přirovnání individuální osoby – átman a nekonečné věčnosti – brahman. Samozřejmě je Forget Tomorrow opřeno o zkušenosti největšího praktika tantry Pravé ruky naší doby, tantrika, o němž i jeho nepřátelé a kritici tvrdí, že množstvím tantrických klientek se mu nikdo ze žijících současníků nevyrovná a že kvůli jeho magickým schopnostem si před ním není jistá ani odhodlaná jeptiška. Kvanta zkušeností a nenapodobitelný životní styl, který již přes dvacet let tantrik Óm nadsamec žije, dal vzniknout Artantrické surftantře, která vnímá každý váš sexuální pocit, pohled, kopulační pohyb jako surferův dotek oceánu – brahma nekonečna; a tato výjimečná nauka je opět otisknuta v Forget Tomorrow II.

Zatímco první Forget (k vidění zde) kombinuje energii oceánu se Šakti energií krásné ženy a uhrančivým majákem smrti, lebky v kartě poháru, coby proměny Hamletovského být či nebýt v Guru Anahdánovské:

„Nechápu, kdo lidem namluvil, že smyslem života je zestárnout?“,

tak Forget II na síle energie oceánu evokuje magický koloběh života do spirály buddhistické thanky.

Vše začíná ženou, většinou svůdnou vzrušující ženou, do ní vstupuje mužův penis, Artantrický háček, který jako háček rybářův spojuje tento náš svět se světem popsaným v Tibetské knize mrtvých. Světem, v němž duše zesnulých prchají před jevy světel, pocitů a hluků a snaží se zachytit větve – Artantrického háčku, aby se po ní vysápaly do jeskyně – lůna milenky. Pokud Artantrický háček nezachytnou, tento navždy rezaví a mine se svého hlavního poslání, ale pokud se vše povede, duše ukrytá ve vlhké jeskyni – ženina lůna k jeskyni přiroste a když z ní opět vyleze, ocitá se na tomto světě.

Dítě v péči rodičů nasedá na surf svého osudu – karmy, jakmile chytne první vlnu, dějství se rozběhne kosmickou rychlostí a duše vyroste v juniorského šampióna, kterému svět leží u nohou a některým skutečně leží, a tak si po letech usilování, pilování svého umění, mohou dopřát sjíždět největší vlny tohoto světa, dokáží proměňovat energii vln, jichž se ostatní děsí a oni si, stejně jak Guru Anahdán, nad těmito ostatními nechápavě povzdechnou:

„Nechápu, kdo lidem namluvil, že smyslem života je zestárnout?“

Ale i oni jsou v sevření pomíjivosti a zřejmě již cítí, že se nalézají na začátku podzimu tohoto života. Ovšem pokud jdeme vlastní Spirituál trekking po vlnách oceánu života, pak po celý podzim pro nás bude platit Never get old – Nikdy nezestárnout.

.

Dokončení osobního příběhu Forget Tomorrow a více o Astrofocus umění najdete zde >


Comments are closed.