Musíš pomalu pohybovat pánví. Jako při sexu. …duní ke mně Lamapovy pokyny z temnoty za zákrutou. Pohybuji pánví, ale pořád zůstávám uvízlý v zúžení jeskyně.

Nejde to.

Jak děláš pohyby pánví?

Jak jak? Nahoru, dolů.

Připoj pohyby do boku, jako bys míchal vajíčka na vařiči jenom pohybem pánvičky…

Netrvá to dlouho a kopulační pohyby mě skutečně vysvobodí ze sevření skal. Vyšlo to. Ulevuju si z klaustrofobních pocitů, zatímco co se temnou norou, které láma říká „jeskyně“, plíživým pohybem přibližuji k purpurovému rouchu, osvícenému čelovkou.

Vidíš, jak jsem rychlý? Teprve jsme se poznali a už jsem tě naučil první tantrické cvičení! A aby sis ho zapamatoval, dám mu nějaký lechtivý název. Co bys řekl třeba na „Vyprošťovač zadku ze sevření jeskyně“?

No nevím, zní to dost tuctově.

Tuctově, netuctově, když budeš Vyprošťovač zadku praktikovat čtyřicet minut dvakrát denně po dobu šesti týdnů, tvé síly v posteli se zestonásobí. Žádná z milenek tě pak nedokáže vyhnat z hlavy. To by se ti líbilo, ne? …zeptá se a prstem mi zaťuká na hlavu.

Zatímco se v rozšíření jeskyně usazuji vedle něho, zhasne mi čelovku. Spíš bych mu chtěl vyčinit za to, jak těsné toto místo je – vždyť mi sliboval přinejmenším obrovský dóm v nitru země – ale nakonec stočím své rozpaky praktičtějším směrem.

Líbilo, nelíbilo – k tantrickým cvičením s pohyby pánve mám dost despekt, i k těm ostatním tantrickým tělesním cvičením, co připomínají břišní tance. Víte, takové to, co učí všelijací „učitelé tantry“ na malých městech… – energetické doteky, hlazení, masáže, tantrické vizualizace nebo tantrický sex bez výstřiku. Mistra jako vy jsem šel hledat, protože jsem vnitřně cítil, že pravá tantra je prostě někde jinde…

Zřejmě máš velké oči, Barde. Tantra je prastará duchovní cesta a všechno o ní je už veřejně známo, knihy a učitele z malých měst nevyjímaje.

Ale Guru Anahdán mi o vás říkal něco jiného. Mluvil o tajných naukách.

Tajné nauky, Barde, jsou tajné jen do chvíle, než o nich někdo napíše, a o tantře se už píše dlouhá staletí. Byl jsi někdy v Japonsku, Barde?

Ano.

A znáš posvátnou horu Kója?

Jistě, už od dob mnicha Kóbó Daišiho je to centrála buddhistické školy Šingon, a ta vychází ze stejné tradice magicko-tantrických obřadů jako esoterické proudy tibetského buddhismu, včetně užívání lotosového květu a vadžry neboli dordžete, a koncentrace na posvátné písmeno – a v Šingon-buddhismu to není tibetské písmeno ÓM, ale první písmeno sanskrtské abecedy…

Výborně, Barde! …přerušil Lamapa tok mých slov, jimiž jsem mu chtěl dokázat, že nejsem žádný začátečník, ale adept připravený k zasvěcení do tajných nauk… Vidím, že Guru Anahdán nepřeháněl. Připravený jsi. Takže jistě víš, že v Japonsku legendární mnich Kúkai, neboli Kóbó Daiši, jak mu říkáš ty, žil před více než tisíci lety…

Jistě, zemřel na hoře Kója v roce 835.

Vidíš, a přitom už on zveřejnil princip nauky, kterou ses ke mně přišel naučit. A ty ode mne, Barde, chceš, aby byla tajná!

Dobře, dobře, Lamapo, tak mě nauč těm principům tantry, kterou učíš – a co o ní mluvil už Kóbó Daiši.

Princip je jednoduchý. Zatímco u jídla lidé věří, že ovlivňuje jejich psychiku, tělo a dlouhodobě také zdraví, pak u sexu tutéž vlastnost přehlížejí, dokonce i když si uvědomují, že celý jejich život se točí právě kolem sexu, a to nejen kolem realizovaných i nerealizovaných sexuálních vztahů, ale i kolem důsledků těchto sexuálních spojení – včetně lásky, dětí, manželství, rozvodů, dělení majetku, nevěr a žárlivosti… Kóbó Daišimu, neboli mnichovi Kúkaiovi, se připisuje výrok ukazující na skutečnost, že naše sexuální historie ovlivňuje naše tělo, naši psychiku, naše zdraví a náš osud daleko víc, než bychom si přáli. Výrok se nám písemně dochoval také ve starém čínském textu Kusôshi:

Když navštívíš své bývalé milenky, uvidíš bílé červy prožírající se vagínou a modré mušky poletující v jejich ústech. Tento výjev v tobě vyvolá hlubokou lítost a nevýslovný stud.

Souvisejí bílí červi s háčky?

Ano, sexuální nebo tantrický háček je moderní pojem pro tyto bílé červy, zavedli jej někteří lidumilové, když viděli, že slovo „červ“ vyvolává příliš silné emoce. Já jsem proti háčkům, jsem pro červy, ale doba má ráda věci hezké. Navíc se háček ve většině případů vztahuje jen na „královnu“, tedy na místo, ze kterého se bílí červi líhnou.

A to je nauka Kóbó Daišiho alias mnicha Kúkaie?

Ne, ten jak známo, si nauku přinesl z Číny, především od mistra jménem Hui-kuo. A zřejmě i z textu Kusôshi, jehož autorství se často připisuje Su Tung-p’ovi. Ale, jak říkám, Barde, tantra sahá daleko hlouběji do historie a pramení – stejně jako buddhismus a nauky o převtělování – v Indii… Nestarší japonský text zabývající se rozdílným vlivem různých sexuálních poloh na lidskou psychiku a zdraví je lékařský spis Ishinho. Napsal ho v roce 982 Tamba Yasuyori a věnuje se v něm nemocem a jejich léčení a sexuální polohy jsou tu popisovány jako jedna z mnoha metod, jimiž můžeme prospívat svému zdraví. Tato jeho kniha je považována za nejstarší medicínskou literaturu Japonska. V Číně ale tou dobou na stejné téma existoval bezpočet starších knih, především taoistických…

Hmmm, Lamapo, znamená to tedy, že každá poloha z Kámasútry při milování usměrňuje energie lásky a vzrušení jiným směrem?

Ano, Barde, a nejen to. Později, pokud obstojíš v mých zkouškách, tě naučím, jak sexuální poloha dokáže ovlivnit budoucnost vztahu, včetně toho, z jakého světa pár přivede nový život.

Jakože jistá poloha přivede dítě z jistého světa?

Ano, Barde, ale nepředbíhej, zatím ve starých taoistických polohách čteme o tom, jak co nejvíc využít sexuálních spojení ve svůj prospěch skrze na pohled drobné rady, třeba jak často se milovat, jak často ejakulovat, které z devíti způsobů milování a z třiceti poloh pozitivně ovlivní naše zdraví, psychiku a duchovno…

Lamapo, myslel jsem, že duchovní cestě skrze tělo se věnují výhradně indičtí hatha-jogíni a tantrici levé ruky – u taoistů mě to překvapuje.

Zapomněl jsi na kung fu mnichů Šaolinu a dalších klášterů, na čchi kung, tai čchi, akupunkturu? Taoisté byli nesmírně praktičtí a uvědomovali si, že sex s jídlem jsou hlavní lidskou aktivitou a obojí, nejpozději ve 3. století před naším letopočtem, skrze učení filozofa Ko-’c, zařadili do svých duchovních osnov a snažili se, aby „feng-shui“, tedy „umění ložnice“, vedlo k duchovnímu růstu, k posilování psychiky, fyzického zdraví a vitální energie.

Taoistické spisy jako Tajemný mistr z jeskyně od Li Tung-Suana, vnímající sexualitu jako způsob ovlivnění toků energie lidského těla  - podobný třeba akupunktuře nebo tai čchi – pojímaly klitoris jako struny loutny, penis vnímaly jako jangový hrot, lesbický styk coby leštění zrcadla, „lízání“ jako pískání na flétnu, orgasmus ženy jako příliv jinu, mužskou ejakulaci jako duchovní smrt…

Duchovní smrt?

Hele, Barde, jsi mladý, a dokud tě nepřijmu za žáka, tak si stříkej, jak chceš, jestli to Guru Anahdánovi nevadí. Ale až budeš padesátník jako já, nestaneš-li se mnichem, měl bys kopulovat aspoň pětkrát týdně a přitom fyzickou ejakulaci bys neměl připustit častěji než jednou za týden!

A co až mi bude třicet?

Barde, o zdravém sexu jsme si mohli povídat v hospodě. Přece ses tou jeskyní neplazil jen proto, aby ses dozvěděl, jak často stříkat v daleké budoucnosti. Vraťme se k tomu, kvůli čemu tě za mnou Guru Anahdán poslal. Takže když ve 4. století čínský buddhistický mnich Kumârajîva, co se zvěčnil překladem knihy Lotosová sútra – pro japonský i čínský buddhismus klíčové – ze sanskrtu překládal Nagardžunovy komentáře k Mahâprajnâpâramitâ sútře, našel tam tento popis soulože završené otěhotněním:

Mužský červ bílé barvy připomínající slzu a ženský červ barvy červené připomínající zvratky se spojí a tímto splynutím bílého a červeného červa je zrozeno naše maso.

… a když k tomu připojíme „novější“ Kúkaiův citát:

Když navštívíš své bývalé milenky, uvidíš bílé červy prožírající vagínou a modré mušky poletující v jejích ústech. Tento výjev v tobě vyvolá hlubokou lítost a nevýslovný stud.

…vidíme, že v případech, kdy během sexu nedošlo k početí nového života, zůstanou v milenkách „živé“ pozůstatky tohoto spojení dvou těl skrze živototvorný akt. Vidět jej mohou jen lidé, jež skrze meditaci dosáhli minimálně stupně samádhi – proto tě Guru Anahdán podrobil intenzivnímu meditačnímu sezení, než tě ke mně poslal.

Nechtěl jsem si stěžovat na dvouměsíční týrání těla a mysli během nekonečných šestnáctihodinových meditací každý den, v němž jediným jídlem byla snídaně, a tak jsem se raději zeptal.

Takže je to Nagardžunova nauka? Ten žil tuším ve 2. století…

Nikdo neví, kdy Nagardžuna žil a kdy napsal své komentáře známé pod jménem Mahâprajñâpâramitopadesa, z nichž tento citát pochází. Navíc ani Nagardžuna nestojí na počátku této tantrické nauky. Jen jsem ti chtěl ukázat, že její kořeny jsou pradávné a vyrůstají z Indie…

Můj francouzský učitel buddhismu mě učil, že Nagardžuna žil ve 2. století.

Nejasno kolem Nagardžuny komplikuje nejen to, že vedle klasického buddhismu učil tantru – takže to někdy působí, že jde o dva muže téhož jména – ale také skutečnost, že zasvěcenci věřili, že jeho život trval šest set let a že se v každém případě narodil před naším letopočtem. Můžeme se nadále věnovat historickým datům, ale nepředpokládám, že by tě zajímala víc než tantrické cvičení na vlastní sexuální minulost – v něm spolu navštívíme nejdůležitější partnerky tvé sexuální historie. A ty během tohoto cvičení uvidíš nejen červy, které jsi v nich zanechal, ale i jejich nejtajnější prožitky a ezoterické propojení, které mezi sebou stále máte, včetně zakončení, jimiž jsou v tobě tato propojení uchycena.

Lamapo, kdybych měl – jak píše mnich Kukai – navštívit své bývalé milenky, nejspíš bych to nezvládl. Zaprvé u spousty z nich vůbec netuším, co s nimi je – a některé byly z hodně vzdálených koutů světa, a kromě toho si nedovedu představit, jak by se tvářily na to, že si je chce jejich exmilenec prohlížet nahé a hledat jim v těle bílé červy a modré mušky…

Neboj, Barde, i když by fyzický kontakt byl nejúčinnější, vystačíme si s mocným nástrojem tantrika – vizualizacemi. Budeš si své exmilenky představovat. Dokážeš si vzpomenout na ženu, se kterou jsi přišel o panictví?

Jistě, ale s výukou tantry přes vizualizace nemám zas až tak moc dobrou zkušenost.

Barde, copak neznáš přísloví „Když dva dělají totéž, není to totéž“? Ukážu ti vizualizace, které si nezadají s fyzickým provedením. Začneme hned. Vybav si svou první milenku nahou, v té fyzické podobě, jakou měla v době vašeho milování.

Podle Lamapova pokynu se snažím v průvanu chladné jeskyně představit si ženu, o které jsem si kdysi naivně myslel, že bude má jediná. Během objevování zákoutí svých těl jsme se na sebe upnuli víc…

Ehm, ehm… Lamapovo zakašlání přerušuje tok mých myšlenek.

Barde, přestaň bloudit ve vzpomínkách, vizualizace není žádný film, musíš mít svou mysl pod kontrolou, žádné asociační rozpomínávání, jenom nahý obraz své první milenky. Vidíš ji?

Ano.

Dobře, uprav si svou představu tak, abys viděl její pochvu roztaženou. Můžeš u toho vnímat své prsty, jak ji roztahují těsně před vniknutím. Ve chvíli, kdy zřetelně uvidíš její pochvu, si na jejím místě představ modrý lotosový květ a snaž se představu první milenky s modrým lotosem namísto pochvy držet ve své mysli co nejzřetelněji, jako fotku – ne jako měnící se obrázky filmu.

To je těžkééé…

Já vím, pro netrénovanou mysl je přirozený spíš pohyb, ale drž obraz ve své mysli bez pohybu co nejdéle. Může se ti měnit co do kvality, ale ne co do obsahu. Zatímco se budeš soustředit, já ti budu odříkávat text popisující třetí iniciaci tibetské světice Ješe Cchogjal.

Tu znám!, její tantrický mistr byl Padmasambhava, v Tibetu zavedl buddhismus, říkali mu pak Guru Rinpočhe, a postavil Samjä, vůbec první klášter v Tibetu.

Nežvaň a soustřeď se, Barde! Nechápu, co je to dneska za módu nahrazovat duchovnost encyklopedickým mudrlantstvím…

Myslel jsem, že byste měl vědět, že jsem nedávno fotil jeho ezoterický tantrický tanec Vadžrakíly, což tibetsky znamená Dordže Phurbu. Soustředil jsem se hlavně na fotky strašidelných masek démonů, a lámové mi vysvětlili, že Padmasambava, alias z Lotosu zrozený, tímto tancem vyhnal z půdy i vzduchu ty duchy a démony, co bránili postavení nejstaršího tibetského kláštera.

Barde, Barde, tvá znalost podoby Vadžrakíly nám teď sice mírně pomůže, protože je jedním z aspektů Herúky, a ten se nám v textu, který ti budu předčítat, objeví, ale jestli ještě jednou přerušíš soustředění nějakými učenými bláboly, tak tě praštím do koulí. Teď se prostě řádně soustřeď na vizualizaci obrazu své první milenky s modrým lotosem v rozkroku a já ti přečtu, jak Padmasambhava prováděl tantrický rituál se ženou, kterou mu dohodil samotný král Tibetu, její exmanžel:

Ram ham! Ram ham! Já, Ješe Cchogjal opakuji mantru a proměňuji své tělo v hořící svíci. Tak, jak mě vybídl můj Guru Padmasambava… Teď třemi prsty probouzím lotosový květ ve svém rozkroku, abych ho ve chvíli, kdy bude připraven k opylování, pohybem pánve nabídla Guruově penisu… jako mandalu připravenou k zasunutí propojuji se s dordžetem Gurua, aby po spojení našich dvou těl se naše dva mikrokosmy staly součástí všeobepínajícího makrokosmu. Oheň a světlo je všude, má mandala, můj lotos planou sluncem ze vzdálených vesmírů uvnitř, aby projevily svou sílu a slávu skrze mé tělo, skrze můj mikrokosmos… Propojení s Absolutním Herúkou je dokonáno.

(Celý text viz kniha Keitha Dowmana: Sky Dancer: The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel, kterou v roce 1989 vydalo nakladatelství Penguin Books)

Jakmile Lamapa dočetl, zeptal se mě. Co vidíš teď?

Lotosový květ představy mé první partnerky chvílemi mění svou modrou barvu v bílou, a pak zase v modrou.

Červený květ se tam neobjevuje?

Ne.

To znamená, že ve chvíli vašeho spojení byla taky panna. Barvy se ti mění, protože modrý lotosový květ symbolizuje okamžik průniku tvého penisu do jejího nitra, zatímco lotos bílý okamžik tvého orgasmu.

Lamapo, už jsem nějaký unavený, myšlenky mi chtějí odbíhat.

Kuš, Barde, teprve teď začíná těžká část cvičení… Stále drž představu své milenky, tak jako doposud, ale nad její hlavou si představ čas. Třeba ve formě nástěnného kalendáře, na němž je erotický obrázek vašeho spojení a také viditelně vyznačený rok, v němž k tvému prvnímu sexu došlo.

Lamapo, potřeboval bych na chvíli vypnout.

Vypnout? Unavený? Co je to za móresy, nejradši bych tě pořádně praštil do koulí, to bys teprve vypnul, ale bolest a z ní vyplývající vidiny všech svatých by naše cvičení narušily. Mimořádně ti pomůžu teď překonat tvou slabost a zároveň tvé vizualizace oživím, když budeš cvičit doma sám, můžeš si podobně pomoci masturbací bez výstřiku.

Nejdříve jsem cítil lehký dotek lámova prstu na svém spánku, pak jakoby z něj probíjel elektrický proud… Mé tělo sebou škublo a já propadl sám do sebe. Nechápu, co se se mnou děje, jako bych byl omráčený a zároveň ve stavu, kdy mé nitro produkovalo víc bdělosti než kdykoliv předtím a mé představy skutečně ožily!

Hele, Barde, nesleduj se jak narcis a raději ve své vizualizaci spusť čas: začni vnímáním dechu své milenky: sleduj, jestli se lotosový květ nepohybuje v záškubech svalů pochvy a přemýšlej nad tématem, které pro tebe bylo v dalším roce tak významné, že by sis jej dal na nástěnný kalendář nad hlavu své první milenky. Později, až si toto tantrické cvičení osvojíš, se po spuštění času rychle rok po roku proměňují témata a ročníky nástěnných kalendářů a také lotosový květ v rozkroku tvých milenek, ale teď to děláš poprvé, takže to půjde ztuha.

Jakmile jsem obrázek na prvním kalendáři zaplnil obrazem události, ke které došlo v následujícím kalendářním roce, automaticky se změnila nejen čísla roku v kalendáři nad hlavou mé první milenky, ale změnil se i lotosový květ v jejím rozkroku.

Lamapo, modrý lotosový květ nadobro zmizel.

Ale na jeho místě vidíš lotosový květ bílý.

Ano.

Tak za to může tvé péro, Barde, a taky váš rozchod. Pokračuj pohybem času v kalendáři do dalších let.

U třetího kalendáře mi dá zabrat hledání události pro obraz nástěnného kalendáře nad hlavou mé první milenky. Problém byl v tom, že události z té doby mi v podivné jeskynní atmosféře časově splývaly. Ale když jsem obraz vybrané události do kalendáře zasadil, automaticky se proměnilo i datum roku a lotosový květ v jejím rozkroku změnil natočení. V tu chvíli mi břicho bolestně sevřela úzkost.

Lamapo, cítím v břiše takové bezdůvodné napětí a jakoby vnitřní chvění, něco jako žaludeční neurózu.

To ses napojil na milostné prožívání událostí, které tvá první milenka toho roku zažila.

To mě zaujalo… a tak tajně – tak, aby to Lamapa nezpozoroval – přemýšlím nad tou dobou… A vzpomněl jsem si na školní drby, že mou první zlomil nějaký starší chlap, do kterého se zbláznila – a údajně ji opustil poté, co mu řekla, že je těhotná. Rychle, aby Lamapa nepostřehl můj mentální výlet, se vracím ke cvičení a proměňuji obraz čtvrtého kalendáře… Mění se nejen rok, ale i květ v rozkroku mé první milenky.

Lamapo, do bílého lotosového květu začala probleskovat červená.

Tak to počet milenců její sexuální historie překonal číslo tři a nebo otěhotněla. V každém případě tvá první měla tři roky po vašem styku rušný rok.

U pátého kalendáře mě sevřely tak strašné pocity, že si mé břicho nezadržitelně ublinklo. Kyselou dávku zvratků jsem naštěstí zastavil v ústech, neumím si představit tu ostudu, kdybych poblil jednoho z největších žijících duchovních mistrů. Takový trapas by se jistě nesl dalšími generacemi studentů tantrické nauky i poté, co by mé jméno bylo smazáno časem. Málem jsem se stal nesmrtelným, pomyslel jsem si při polykání nechutného obsahu ve svých ústech. Když jsem naplno svou pozornost vrátil k tantrickému cvičení, zjistil jsem, že lotosový květ je tentam.

Lamapo, lotosový květ zmizel.

Neusnuls, Barde?

Ne.

Dobře tedy, a co po něm zůstalo? Vidíš pochvu?

Ne, zakrývá ji červené světlo.

Tak to je v pořádku, to vnitřním zrakem vidíš rozmazaný obraz tantrické růže, což znamená, že toho roku počet milenců sexuální historie tvé první partnerky překonal číslo sedm – a nebo že jí někdo zlomil srdce natolik, že chtěla umřít.

—————————————————————————————————————————————-

Ukázka z knihy Don Juan Sútra, která spolu s knihami Casanova Sútra (k dostání v knihkupectvích) a De Sade Sútra patří do trilogie, ve které Guru Jára románovou formou zasvěcuje do nejtajnějších tantrických nauk, které byly odtajněny až po vyzrazení nesouvislých střípků nauky jeho studentkami. V trilogii Casanova Sútra, De Sade Sútra a Don Juan Sútra Guru Jára tyto střípky spolu s dalšími odhaleními skládá v tantrickou mozaiku, která umožňuje čtenáři plně pochopit své vztahy, své pudy, své city a svou lásku na takové bázi, jakou mu nepřinesla žádná jiná sexuální nebo tantrická kniha. Hloubaví a bádaví čtenáři zde naleznou spoustu praktických rad a cvičení, které ve spojení s vírou Guru Járy, že „Tantrici jsme všichni“, mohou aplikovat ve svých každodenních životech, a to stejně dobře doma v manželské ložnici, při platonických láskách, ve vážných monogamních vztazích, jako v barech, při trojkách či orgiích v saunách, tantrických sektách nebo na pořádné odvaz-párty.

—————————————————————————————————————————————-

WWW.AURARELAX.COM Text je určen k volnému šíření, s podmínkou uvedení autorů textů a autorů obrazových materiálů. Uvedení zdroje, tedy našich stránek, je zcela na vás.

.

.

Comments are closed.